Przetargi i ogłoszenia


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.09.2017 r. na audyt wzorniczyHABYS Sp. z.o.o, ul. Przemysłowa 1, 38-100 Jasło,
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci:

przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap - Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212000-3 – Usługi audytu
Branża w jakiej działa Zamawiający: PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne


Szczegółowy zakres zamówienia:

ZAPYTANIE 1 4 E 1 Audyt Wzorniczy Habys.pdfOsoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami:

Krzysztof Urba

tel. 661 333 888

e-mail: krzysztof.urba@habys.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2017 r. na zakup usługi szkoleniowej

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu pt. „Promocja  innowacyjnych  produktów  firmy  HABYS Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych w celu umocnienia pozycji międzynarodowej firmy” w ramach Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych  przedsiębiorstw, Poddziałania  3.3.3 Wsparcie  MŚP  w  promocji  marek produktowych - Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia - rynki Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji


Specyfikacja:
- liczba uczestników szkolenia: 3 osoby
- czas szkolenia: 2 dni, w sumie 16 godzin
- miejsce realizacji szkolenia: siedziba firmy Habys w Jaśle przy ul. Przemysłowej 1


Bloki tematyczne szkolenia:
1. Business Model Canvas lub model równoważny– model budowy przewagi konkurencyjnej na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji
2. Metody skutecznego badania otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji
3. Analiza konkurencji przedsiębiorstwa na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji
4. Analiza konkurencyjności produktów firmy na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji


Szczegóły zapytania ofertowego dostępne pod linkiem:

Zapytanie-ofertowe_Habys-USLUGA_SZKOLENIOWA.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.08.2017 r. na zakup usługi doradczej

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu pt. „Promocja  innowacyjnych  produktów  firmy  HABYS Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych w celu umocnienia pozycji międzynarodowej firmy” w ramach Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych  przedsiębiorstw, Poddziałania  3.3.3 Wsparcie  MŚP  w  promocji  marek produktowych - Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup  usługi  doradczej  w  zakresie umiędzynarodowienia – rynki  Zjednoczonych Emiratów Arabskich  i Turcji.

Zakres usługi doradczej dotyczącej przygotowania  firmy Habys do wejścia na rynki docelowe Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji:
• Analiza ekonomiczna rynków docelowych , analiza otoczenia makroekonomicznego.
• Doradztwo w zakresie pomocy w opracowaniu strategii wejścia na rynki docelowe
uwzględniające dopasowanie oferty do zwyczajów i kultury.
• Wsparcie w zakresie podstawowej komunikacji i negocjacji biznesowych.

Szczegóły zapytania ofertowego dostępne pod linkiem:

Zapytanie-ofertowe_Habys-USLUGA_DORADCZA.pdf

SPROSTOWANIE Z DNIA 01.09.2017r.


Odwiedź bibliotekę naszych filmów