HABYS Sp. z o.o.
Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000269798
NIP: 685-22-08-438
REGON: 180186290
Kapitał zakładowy: 10 750 000,00

Nr konta bankowego:
ING Bank Śląski 09 1050 1562 1000 0090 3138 6858

Zarząd:
Emil Kędrek - prezes
Magdalena Kędrek - wiceprezes


Odwiedź bibliotekę naszych filmów