Dane firmy

Dane firmy

HABYS Sp. z o.o.

Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000269798
NIP: 685-22-08-438
REGON: 180186290
Kapitał zakładowy: 10 750 000,00

Nr konta bankowego:
ING Bank Śląski 09 1050 1562 1000 0090 3138 6858

Zarząd:

Emil Kędrek - Prezes Zarządu
Magdalena Kędrek - Wiceprezes Zarządu
Szymon Żarnowski - Członek Zarządu
Krzysztof Urba - Członek Zarządu

Adres korespondencyjny:

Habys Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16
38-200 Jasło

pixel