Fizjoterapia stomatologiczna

2021-08-24
Fizjoterapia stomatologiczna

Jedną ze specjalizacji w fizjoterapii jest dział stomatologiczny. Zapotrzebowanie na tego typu działalność powstało w wyniku rosnącej liczby problemów związanych z dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych, aparatu mowy, oraz różnymi problemami z zakresu dolegliwości stomatologicznych. Również znaczny rozwój samej stomatologii niejako stworzył pole do pracy dla fizjoterapeutów, między innymi w celu zniesienia napięć i dysbalansów powstałych w wyniku długotrwałych zabiegów dentystycznych czy operacji w obrębie jamy ustnej.

Jakimi problemami zajmuje się fizjoterapeuta stomatologiczny?

Zdecydowanie wiodącym czynnikiem, wpływającym niekorzystnie na dysfunkcje w obrębie szczęki ma wszechobecny stres. Zagryzanie zębów – Bruksizm oraz szczękościsk, to jedne z podstawowych reakcji stresowych w dzisiejszej populacji krajów wysokorozwiniętych, co sprzyja nie tylko generowaniu nadmiernych napięć, ale również przeciążeń stawu skroniowo-żuchwowego. Idąc dalej, napięcia w obrębie tego stawu, z łatwością przenoszą się na cały aparat gnykowy, oraz mięśnie szyi łączące się zarówno pośrednio jak i bezpośrednio z obojczykiem i mostkiem co już daje nam nieprawidłowości w funkcjonowaniu klatki piersiowej.

Ciąg przyczynowo-skutkowy można odnajdywać również znacznie dalej, co wskazują zarówno fizjoterapeuci stomatologiczni pracujący z obszarem miednicy, jak i fizjoterapeuci uroginekologiczni, którzy pracując z nadmiernie napiętym dnem miednicy rozluźniają również pośrednio mięśnie żwaczy. Znanych jest również dużo korelacji wad postawy z wadami zgryzu czy dysbalansu napięciowego w obrębie twarzoczaszki.

Kolejną dużą grupą pacjentów z dysfunkcją w obrębie aparatu mowy są również pacjenci z przewlekłymi bólami głowy. Częstą tego przyczyną są problemy mięśni gnykowych, żuchwowych i skroniowych, które z powodu bliskiego sąsiedztwa dają o sobie znać w postaci bólów napięciowych.

Często zdarza się również, że pacjenci, u których występuje nadmierne napięcie w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego odczuwają bóle zębów, a nawet bóle poszczególnego zęba, które mimo prześwietleń, rozwierceń i prób leczenia po pierwsze nie ustają, a po drugie w ogóle brak jest widocznej przyczyny tych dolegliwości. Drażnienie wrażliwej i bogato unerwionej okolicy szczęki, spowodowane stałymi przeciążeniami aparatu mięśniowego może dawać o sobie znać w przeróżny sposób. Powszechne są problemy z żuciem, odgryzaniem twardszych kawałków pożywienia, "przeskakiwania" szczęki podczas mówienia, ziewania czy jedzenia oraz ogólne poczucie niestabilności.

Staw skroniowo-żuchwowy jest również ważnym biomechanicznie miejscem w obrębie twarzoczaszki, z uwagi na swoją dużą ruchomość i możliwość przejmowania sił. Niestety przez swoje zdolności adaptacyjne, bardzo często "obrywa" w wyniku uderzenia czy wypadku, kiedy siły zewnętrzne działające na zwartą strukturę twarzoczaszki znajdują ujście właśnie w jego obrębie.

W Polsce powstaje coraz więcej klinik dentystycznych i ortodontycznych, w których w ramach kompleksowości świadczenia usług i pomocy pacjentom w ofercie jest również możliwość skorzystania z opieki fizjoterapeuty zajmującego się badaniem i leczeniem dysfunkcji stomatologicznych od strony mięśniowo-powięziowej. Praca ta ma za zadanie nie tylko znosić dolegliwości bólowe, ale również przygotowywać pacjenta do trudnych zabiegów stomatologicznych, oraz niwelowania skutków ubocznych wywołanych przez długotrwałe i mocno ingerujące zabiegi dentystyczne.

Temat fizjoterapii stomatologicznej jest bardzo ciekawym oraz szerokim zagadnieniem ciała ludzkiego. Praca z obszarem twarzoczaszki nie zwalnia oczywiście terapeuty z kompleksowości spojrzenia na problem pacjenta, co z jednej strony utrudnia terapeucie zadanie, z drugiej natomiast pozwala dostrzec zależności, które mogą znacząco wpływać na funkcjonowanie aparatu mowy i wskazywać na przyczynę zaburzeń w tym rejonie.

Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2021
pixel