Jak założyć własny gabinet fizjoterapii? Informacje, rady i wymogi dla fizjoterapeuty, aby otworzyć własny gabinet rehabilitacyjny

2024-05-06
Jak założyć własny gabinet fizjoterapii? Informacje, rady i wymogi dla fizjoterapeuty, aby otworzyć własny gabinet rehabilitacyjny

Jak założyć własny gabinet fizjoterapii?.

Jak założyć własny gabinet fizjoterapii?


SPIS TREŚCI:


Osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty przeważnie dążą do pracy na własny rachunek i założenia prywatnego gabinetu. Warto jednak wiedzieć, że otwierając własny gabinet fizjoterapii, należy spełnić wiele wymogów dotyczących m.in. świadczeń zdrowotnych. Co powinno wchodzić w skład wyposażenia gabinetu rehabilitacji? Jak uzyskać dotacje dla własnej działalności? Przekonaj się, co warto wiedzieć, aby rozpocząć prowadzenie działalności bez popełniania kosztownych błędów.

Kto może założyć gabinet fizjoterapii?

Nie jest zaskoczeniem, że właścicielem gabinetu fizjoterapeutycznego powinien być dyplomowanym magistrem fizjoterapii. Zwłaszcza że jest to zawód regulowany prawnie Ustawą o Zawodzie Fizjoterapeuty. Ponadto fizjoterapeuta musi figurować w bazie Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów (KIF), co pozwala mu uzyskać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terenie Polski.

Otwarcie gabinetu a ustawa o prowadzeniu działalności leczniczej.

Praktyka fizjoterapeutyczna, czyli sposób funkcjonowania przyszłego gabinetu, musi być zgodna z zapisami w Ustawie o Działalności Leczniczej. Fizjoterapeuta może realizować praktykę zawodową w dwojaki sposób:

 • Indywidualny, czyli samodzielne prowadzenie praktyki we własny lokalu, wyłącznie w miejscu wezwania (tzw. fizjoterapia domowa z dojazdami do pacjentów) lub w placówce medycznej na podstawie umowy podmiotem leczniczym, który prowadzi placówkę. W tym przypadku niezbędna jest rejestracja i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG).
 • Grupowy, co oznacza współpracę z innymi fizjoterapeutami i tym samym prowadzenie działalności w formie gabinetu oznacza konieczność założenia spółki.

W obu przypadkach konieczne jest także określenie kodów PKD, które umożliwiają sklasyfikowanie działalności firmy. W przypadku placówki medycznej lub rehabilitacyjnej zajmującej się fizjoterapią i masażem będą to PKD 86.90.A oraz PKD 96.04.Z.

Jak zatrudnić innego fizjoterapeutę we własnym gabinecie.

Być może nie każdy fizjoterapeuta jest skłonny wchodzić w spółkę z innym specjalistą, a po prostu woli ich zatrudnić do pomocy. Wówczas konieczne jest założenie podmiotu leczniczego, co pozwoli na zatrudnienie dodatkowych fizjoterapeutów, którzy będą udzielać świadczeń zdrowotnych na rzecz gabinetu.

Wyposażenie gabinetu fizjoterapii — wymogi, którym powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej

Wyposażenie i lokal gabinetu muszą spełniać szczegółowe wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, włączając w to odpowiednie zaplecze sanitarne i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lokal do otworzenia prywatnego gabinetu rehabilitacji.

Istnieje wiele warunków, które musi spełnić gabinet ukierunkowany na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu masażu i rehabilitacji. Wśród nich należy wymienić:

 • Odpowiednie zaplecze sanitarne dla pacjentów oraz dla osób wykonujących zabiegi.
 • Meble wraz z podłogami oraz łączenia ścian z podłogami są wykonane z materiałów łatwych do mycia i dezynfekcji.
 • Pomieszczenia w lokalu powinny mieć kształt i powierzchnię, które powinny umożliwić bezproblemowe rozmieszczenie, instalację i użytkowanie wyposażenia.
 • Niezbędne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych np. winda w przypadku położenia lokalu na piętrze, poręcze w łazienkach ułatwiające korzystanie z sanitariatów.

Warto też dodać, że można otworzyć gabinet fizjoterapeutyczny w lokalu mieszkalnym. Konieczne jest wydzielenie jednego z pomieszczeń stricte pod działalność medyczną.

Niezbędny sprzęt dla gabinetu fizjoterapeutycznego.

Aparatura potrzebna do prowadzenia gabinetu musi mieć odpowiednie certyfikaty i przeglądy. Dlatego też najlepszym wyborem będą urządzenia pochodzące od znanych i renomowanych producentów sprzętu medycznego jak firma Habys. Warto jednocześnie pamiętać, że dobór sprzętu jest uzależniony stricte od pacjentów. Zgoła inne wyposażenie będzie potrzebne do pracy z dziećmi, aniżeli w przypadku fizjoterapii sportowej czy rehabilitacji osób po udarach.

Fizjoterapeuta decydujący się na swój gabinet musi przede wszystkim zadbać o porządny stół. Bardzo dobrą propozycją jest elektryczny stół rehabilitacyjny, który charakteryzuje m.in. 7-segmentowy i regulowany blat, solidna konstrukcja oraz duża wygoda dla pacjenta z uwagi na podnóżki czy podłokietniki. Stoły do masażu klasycznego można też wykorzystać w przypadku innych zabiegów np. masażu kobido czy masażu gorącymi kamieniami.

Podmioty medyczne muszą pamiętać o posiadaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa i higieny. Wyroby te muszą spełniać odpowiednie wymagania, które określa Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Działalność w formie gabinetu fizjoterapii potrzebuje:

Ponadto fizjoterapeuci mogą wyposażyć swój gabinet w wiele innych akcesoriów, które mogą zwiększyć zakres ich usług oraz są istotne pod kątem ich specjalizacji. Przykładowo w fizjoterapii sportowej warto zainwestować w tejpy i pistolety do masażu usprawniające rekonwalescencję pacjentów. Z kolei gabinety ukierunkowane na wykonywanie zabiegów drenażu mogą zainwestować w specjalne aparaty do presoterapii.

Kto sprawuje kontrolę nad podmiotami leczniczymi i gabinetami?

Podmioty, które wykonują zabiegi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji podlegają kontroli Państwowego Inspekcji Sanitarnej (PIS) - instytucji odpowiedzialnej za realizację zadań dotyczących zdrowia publicznego. PIS jest kierowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), a obie jednostki w całości podlegają pod Ministerstwo Zdrowia.

Co jeszcze warto wiedzieć przed otworzeniem gabinetu fizjoterapii?

 • Fizjoterapeuta musi zadbać o własną pieczątkę z dokładnymi danymi jak imię i nazwisko, zawód i tytuł zawodowy oraz numer Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz).
 • Konieczne jest prowadzenie księgowości. Przy prywatnej praktyce z niewielką liczbą dokumentów można ją realizować samodzielnie, ale zdecydowanie wygodniejszą opcją jest skorzystanie z usług profesjonalnego biura.
 • Konieczne jest określenie formy opodatkowania — dostępne opcje to ogólne zasady (17% lub 32% w zależności od kwoty dochodu) lub podatku liniowego.
 • Fizjoterapeuci muszą prowadzić dokumentację medyczną, która należy w odpowiedni sposób przechowywać.
 • Prowadzenie gabinetu fizjoterapeutycznego wiąże się z wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), o którym mowa w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Jak otrzymać dotację na założenie gabinetu fizjoterapeutycznego?

Nie ulega wątpliwościom, że prywatny zakład rehabilitacji lub fizjoterapii wiąże się z wieloma kosztami. Dla wielu fizjoterapeutów zakup niezbędnego sprzętu może okazać się zbyt dużym wydatkiem na początku własnej działalności. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać się o dofinansowanie. Skąd można pozyskać środki?

 • Fundusze unijne.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 • Lokalne Grupy Działania (LGD) ukierunkowane na rozwój obszarów wiejskich.
 • Powiatowy Urząd Pracy (PUP) - wówczas konieczne jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna.
Pokaż więcej wpisów z Maj 2024
pixel