Metoda Feldenkraisa

2021-08-06
Metoda Feldenkraisa

Metoda Feldenkraisa, ponieważ nie do końca można ją nazwać terapią w naszym zachodnim rozumieniu, to nurt pracy z ciałem, mający na celu wspomaganie rozwoju naturalnego potencjału, który drzemie w każdym człowieku. Jako istota ludzka mamy wiele płaszczyzn, z którymi możemy pracować, czy to w sferze czysto fizycznej, jak tężyzna, jakość i precyzja ruchu, czy mentalnej, społecznej w postaci naszych przekonań i relacji jakie nawiązujemy z innymi ludźmi.

Zdolność do kształtowania siebie.

Metoda Feldenkraisa utwierdza w przekonaniu, że możemy kształtować siebie, swoje ciało i osobowość przez całe życie, a co więcej, mamy do tego pełną zdolność i prawo. Niestety większość ludzi po osiągnięciu dorosłości zaprzestaje poszukiwać rozwoju w sobie, powtarzając stale te same wyuczone wzorce, czy to te ruchowe, czy myślowe. Utrwalanie ich przyczynia się do przeciążeń, sztywności i obniżenia jakości funkcjonowania. Dlatego metoda ta, wykorzystywana jest jako element rozwoju osobowego, ale również pomoc, w przypadku kiedy w wyniku wypadku, urazu lub choroby utracona została możliwość satysfakcjonującego i wydajnego poruszania się. Ukojenie i poprawę funkcjonowania osiągają osoby ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, ale również i osoby zdrowe, chcące doskonalić swój samorozwój i wspomóc efektywność funkcjonowania w życiu codziennym.

Niemożliwe staje się możliwe.

Skoro wpływa również na naszą "elastyczność myślową" to dlaczego wykorzystywany jest w niej ruch? Ponieważ jest on dla nas najłatwiejszą składową, podlegającą kontroli. Dużo łatwiej wypracować nowy wzorzec ruchu niż nowy wzorzec myślenia. A z czasem... może się okazać że również i nasze schematy odbierania i postrzegania świata mogą się zmienić. Jak mawiał twórca tej metody: "niemożliwe staje się możliwym, możliwe staje się łatwym a łatwe staje się eleganckim" Jest więc to pewnego rodzaju metoda edukacyjna, dzięki czemu relacja terapeuta-pacjent, zostaje zastąpiona wyrażeniem nauczyciel-uczeń. Rozróżniamy dwa warianty pracy- grupową i indywidualną.

Świadomość poprzez ruch.

Zajęcia grupowe, noszą nazwę Awareness Through Movement czyli świadomość poprzez ruch. Taka lekcja grupowa trwa od 45 do 60 min i polega na wykonywaniu specyficznych sekwencji ruchowych poprzez nauczanie słowne. W ten sposób każdy odkrywa doświadczenie ruchu w samym sobie i daje sobie możliwość do eksperymentowania z nim. Jest to tym samym otwarta przestrzeń do doświadczania własnych ograniczeń i wzorców, oraz wprowadzania nowych, w sposób świadomy, uważny. Ważne aby podczas sesji pracować w zakresach bezbolesnych i tylko takich, na jakie aktualny stan funkcjonalny naszego ciała pozwala, stąd tak naprawdę nie ma ograniczeń wiekowych, oraz fizycznych, które mogłyby kogoś dyskwalifikować z uczestnictwa.

Integracja funkcjonalna.

Drugą formą jest praca indywidualna, czyli Functional Integration (Integracja Funkcjonalna). Opiera się na tych samych zasadach co zajęcia grupowe, z tym że skupia się na komunikacji niewerbalnej. Delikatne ruchy i dotyk są tu podstawą w porozumieniu między uczniem a nauczycielem. Podczas sesji, nauczyciel porusza delikatnie ciałem ucznia, prowadząc je przez specyficzne sekwencje ruchowe. Praca z ciałem skierowana je tutaj na usprawnienie funkcji, poprawie koordynacji i łatwości ruchu, oraz zwiększenie świadomości swojego ciała. Celem jest stworzenie warunków korzystnych do rozwoju i uświadomienia sobie własnych ograniczeń oraz możliwości pracy z nimi. Podczas 45-60 minutowej sesji uczeń w niekrępującym ruchów ubraniu spoczywa w pozycji leżącej lub siedzącej, poddając się ruchom wykonywanym przez nauczyciela. PW sesji indywidualnej mogą brać udział zarówno osoby samodzielnie się poruszające, jak i osoby, które z powodu swoich ograniczeń nie mogłyby wziąć udziału w terapii grupowej. Aby wesprzeć pracę nauczycieli (terpautów) tej metody pracy z pacjentem, stworzono dedykowany stół do terapii Feldenkreisa, który z jednej strony dba o ergonomię pracy a z drugiej o najwyższy komfort pacjenta.

Metoda Feldenkraisa jest metodą nie skupiającą się na konkretnym problemie, jednak potrafi je rozwiązać lub przybliżyć do osiągnięcia zadowalających efektów terapeutycznych. Przyczynia się ona do poprawy funkcjonowania całego organizmu, nie zamykając się na strefę fizyczną. Jako jedna z subtelnych metod pracy z ciałem może okazać się naprawdę pomocna dla osób, które szukają czegoś, co zintegruje ich ciało ale również i umysł na nowo.

Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2021
pixel