Osteopatia – czyli na czym polega General Osteopathic Treatment?

2021-08-06
Osteopatia – czyli na czym polega General Osteopathic Treatment?

Leczenie osteopatyczne w skrócie GOT, jest postępowaniem nakierowanym na holistyczne podejście do ciała pacjenta. Polega na stosowaniu cyklicznych, bardzo delikatnych ruchów mobilizacyjnych w stawach pacjenta, płynnie opracowując całe jego ciało. Terapii poddawane są stawy kończyn dolnych, górnych, oraz całego kręgosłupa. Proces terapeutyczny odbywa się w określonym tempie i rytmie, dostosowanym do możliwości i potrzeb danego pacjenta. To jego ciało tak naprawdę wyznacza granice ruchu, wskazuje restrykcje oraz nadaje rytm pracy.

Na czym polega praca osteopaty?

Podczas tej techniki, terapeuta – osteopata, prowadzi zarówno badanie jak i terapię. Oceniając jakość ruchu danego stawu oraz reakcje sąsiadujących z nim tkanek, może od razu wprowadzić bodziec leczniczy i na bieżąco analizować sytuację. Można więc powiedzieć, że badanie i terapia w osteopatii biegną równolegle, jednoczasowo. Niezmiernie ważne jest, aby podczas terapii, terapeuta stosował się do zasad ergonomii, oraz używał całego swojego ciała podczas wykonywania technik. Daje to możliwość płynności i pewności ruchów, umożliwia pacjentowi pełne rozluźnienie, a z czasem, pozwala również wykorzystywać własne ciało jako swego rodzaju rezonans, wyczulony na subtelne sygnały wysyłane przez ciało pacjenta.

Kluczem do zrozumienia działania tej metody, jest przyjęcie faktu, że ciało ludzkie jest jednolitą strukturą, w której wszystkie układy są ze sobą wzajemnie połączone. Poprzez pasywne mobilizowanie pacjenta, wpływamy nie tylko lokalnie na dany staw, ale również globalnie, wykorzystując wzajemne zależności połączeń.

Co dzieje się w ciele pacjenta, podczas pracy osteopaty?

Podczas mobilizacji pacjenta za pomocą leczenia osteopatycznego następuje:

  • poprawa cyrkulacji płynów - pomoc w drenażu tkanek, dzięki usprawnieniu działania układu limfatycznego oraz odpływu krwi żylnej
  • usprawnianie ruchomości stawów, lub kierunków w stawie objętych restrykcją
  • poprawa elastyczności tkanek
  • zbalansowanie napięć w układzie anatomicznym
  • wyrównywanie ciśnień w obrębie poszczególnych rejonów ciała
  • przywracanie sił witalnych, z powodu wprowadzania ruchu w miejsca, które były go pozbawione
  • uspokojenie i wyciszenie, z powodu znormalizowania napięć w ciele

Ciało jak dobrze nastrojony instrument.

Jest to swego rodzaju nastrajaniem ciała do "grania czysto i płynnie" niczym dobrze nastrojony instrument. Niepozorne na pierwszy rzut oka działanie może okazać się przydatną i niezwykle skuteczną techniką terapeutyczną. Można ją stosować jako osobny zabieg terapeutyczny, w którym opracowujemy całe ciało, lub wykorzystać GOT do pracy bardziej lokalnej, w miejscu, w którym odczuwamy pewien problem.

Jest niezwykle przyjemną i bezbolesną metodą pracy, dlatego szczególnie polecana jest dla osób przestymulowanych, nerwowych, przy "nieuzasadnionych" bólach, lub bólach tzw. wędrujących. Jest również dobrym sposobem na przygotowanie pacjenta do dalszego toku terapeutycznego. Wspaniale koreluje ze słynnym stwierdzeniem używanym w fizjoterapii "ruch jest najlepszym lekarstwem" - przywrócenie możliwości ruchowych oraz pobudzenie tkanki do działania daje niesamowite efekty i przywraca możliwość do ponownego uruchomienia procesów samoleczenia organizmu.

Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2021
pixel